Århus Elite
Aarhus Elite +45 89386000

Resultat som forventet – økonomi i balance

d. 23. september 2016

Bestyrelsen for Aarhus Elite A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens årsrapport for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Koncernens resultat for regnskabsåret er et underskud på 1,4 mio. kr. mod et underskud i 2014/15 på 23,6 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger på mellem 2 og -2 mio. kr.

Omsætningen er steget fra 73 mio. kr. til 110 mio. kr. De væsentligste årsager til denne fremgang er en vækst i entré- og tv-indtægter, der er steget fra 8 mio. kr. til 26 mio. kr., og sponsorindtægterne, der er steget fra 37 mio. kr. til 45 mio. kr.

Pengestrømme fra den primære drift er markant forbedret til 5 mio. kr. mod -29 mio. kr. året før, hvilket er en stigning på 34 mio. kr.

Personaleomkostninger er samlet steget med 4 mio. kr., fra 57 mio. kr. til 61 mio. kr. De administrative personaleomkostninger er faldet, mens personaleomkostninger i den sportslige sektor er forøget væsentligt, hvilket primært er en konsekvens af oprykningen.

Transferindtægterne er faldet med 3 mio. kr. fra 8 mio. kr. i 2014/15 til 5 mio. kr. i 2015/16.

Koncernens likviditetsberedskab incl. værdipapirer pr. 30. juni 2016 udgør 18 mio. kr. i forhold til 31 mio. kr. året før.

Egenkapitalen er netto faldet med 1 mio. kr. til 36 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 55 %. Nettofaldet kan henføres til årets resultat.

Forventninger til fremtiden
For regnskabsåret 2016/17 forventer Aarhus Elite en omsætning i et niveau på 115 mio. kr., hvilket er en fremgang i forhold til regnskabsåret 2015/16, og et resultat på mellem 3 og -3 mio. kr.

Forventningen er endvidere at opnå en top 6-placering i Superligaen i sæsonen 2016/17.

 

Bestyrelsesformand Lars Fournais udtaler:
”Vi er på rette spor i forhold til den langsigtede plan, vi har lagt. Vores mål er at etablere AGF i toppen af dansk fodbold, og det kræver, at vi i alle henseender står på et stærkt og bæredygtigt fundament. Det er vi godt i gang med at opbygge både økonomisk, organisatorisk, kommercielt, sportsligt og infrastrukturelt. Vi føjer hele tiden nye lag til, og det skal med tiden resultere i, at vi får udløst det potentiale, som AGF og hele byen rummer.”

Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:
”Årets resultat er i tråd med vores udmeldinger og viser, at vi har fået styr på den primære drift, som er en afgørende forudsætning for at opnå fremgang på og udenfor fodboldbanen i Aarhus. Samtidig med at vi har fået balance i økonomien, har vi været i stand til at kanalisere flere midler over i den sportslige sektor til styrkelse af ikke bare spillertruppen, men også hele vores setup omkring holdet. Det er den strategi, vi fortsat vil forfølge, og formår vi det, øger vi alt andet lige sandsynligheden for sportslig succes.

Men det er også vigtigt at understrege, at det fortsat kræver masser af hårdt arbejde, tålmodighed og en fælles indsats fra alle interessenter for at nå derhen, hvor vi gerne vil. Uden hele byens støtte lykkes vi ikke, og derfor glæder det mig også, at vi hele vejen rundt oplever en stigende opbakning til det projekt, vi er i gang med.”

Årsrapporten er tilgængelig i sin helhed på selskabet hjemmeside www.aarhus-elite.dk.

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 27. oktober 2016 kl. 16:00 på selskabets adresse.

Tilbage

SENESTE NYHEDER
NYHEDSKATEGORIER
Copyright © 2005 - 2017 Aarhus Elite A/S