Århus Elite
Aarhus Elite +45 89386000

Aarhus Elite følger planen og fastholder forventningerne

d. 22. februar 2016

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser aflægger Aarhus Elite A/S hermed halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015.

Hovedpunkter:

  • Periodens resultat udviser et underskud på 1,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 5,0 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Resultat af primærdrift (EBIT) er forbedret med 10,4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. 
  • Koncernens omsætning er steget til 49,1 mio. kr. fra 36,3 mio. kr. i samme periode sidste år. I AGF skyldes fremgangen højere entré-, tv- og sponsorindtægter, hvilket primært kan relateres til oprykningen i Alka Superligaen. I Ceres Park & Arena har et øget aktivitetsniveau bidraget til stigningen.
  • Eksterne omkostninger er steget med 0,6 mio. kr. fra 19,5 mio. kr. i samme periode sidste år til 20,1 mio. kr., hvilket primært relaterer sig til omsætningsafhængige omkostninger. Personaleomkostninger er ligeledes steget med 1 mio. kr. fra 27 mio. kr. i samme periode sidste år, til 28 mio. kr., hvilket skyldes reeinvestering af besparelser herunder øget investering i den sportslige sektor samt fratrædelses-godtgørelser.
  • Pengestrømme vedrørende drift er i regnskabsperioden negative med 2 mio. kr. mod negative 16 mio. kr. i samme periode sidste år. Den store forskel kan primært henføres til en generelt forbedret drift. Pengestrømme fra investeringer er positive med 9 mio. kr., primært som følge af salg af værdipapirer. Der har ikke været nogen finansieringsaktiviteter i perioden. Den totale likviditetsvirkning i perioden er som følge heraf positiv med 6 mio. kr.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2015 35 mio. kr. ift. 54 mio. kr. sidste år. Likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 22 mio. kr. Koncernen har dermed et tilfredsstillende kapitalberedskab.
  • Forud for forårssæsonens 15 kampe ligger AGF på en 9.-plads i Alka Superligaen, 11 point over nedrykningsstregen. AGF er fortsat med i pokalturneringen, hvor man spiller kvartfinale mod SønderjyskE i marts 2016.
  •  Efter afslutningen på efterårssæsonen blev samarbejdet med cheftræner Morten Wieghorst ophævet på grund af svigtende resultater og samarbejdsvanskeligheder. I stedet blev Glen Riddersholm ansat som ny cheftræner med virkning fra 1. januar 2016.

Forventninger
Ledelsen fastholder forventningerne til årets resultat for hele regnskabsåret 2015/16, som er et resultat mellem 2 og -2 mio. kr.

Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:

”Vi følger den plan, vi har lagt for både den sportslige og kommercielle udvikling. Vores tilbagevenden til Alka Superligaen har som forventet haft en positiv effekt på vores fodboldforretning, og sammenholdt med den trimning og optimering af koncernen, vi har gennemført, har det resulteret i en forbedret indtjening. Vores mål er at skabe en økonomi i balance sideløbende med, at vi optimerer vores sportslige sektor. Vi er på de fleste områder godt på vej – men langtfra i mål endnu. Det kræver fortsat hårdt arbejde, ydmyghed og teamwork, hvis vi skal lykkes – og det gælder også på fodboldbanen i foråret, hvor det først og fremmest handler om, at vi stabiliserer os i Alka Superligaen.”

Tilbage

SENESTE NYHEDER
NYHEDSKATEGORIER
Copyright © 2005 - 2017 Aarhus Elite A/S